Causes

Furnizare de servicii sociale

Furnizare de servicii sociale: locuire în comunitate și sprijin individualizat, inclusiv pentru formare și angajare în muncă.

Read More

Creare de premise de replicare

Creare de premise de replicare: documentarea serviciului (factori de succes, riscuri) într-un manual de franchiză socială și formarea altor furnizori de servicii, participare la dezvoltarea de politici publice încurajatoare și monitorizarea implementării lor.

Read More

Conștientizare

Conștientizare: campanii de informare cu privire la nevoia de dezinstituționalizare și la traiul în comunitate ca un drept fundamental al oricărui individ.

Read More